ETAPY WSPÓŁPRACY

Parę prostych kroków do wymarzonego wnętrz, nowoczesnego domu czy do eleganckiego biura.

1. SPOTKANIE I ZBIERANIE INFORMACJI

Niezobowiązujące spotkanie na którym poznajemy Państwa potrzeby i wymagania w zakresie stylu oraz oczekiwanej funkcjonalności. Wspólnie ustalamy zakres prac projektowych wraz z harmonogramem prac i budżetem.

2. PROJEKT KONCEPCYJNY

Przygotowujemy 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza. Na bazie otrzymanych od Klienta uwag oraz propozycji nanosimy korekty i powstaje ostateczny układ wnętrza. Po ostatecznej akceptacji przechodzimy do przygotowania poglądowych wizualizacji komputerowych całego pomieszczenia wraz ze wstępną kolorystyką oraz doborami materiałowymi.

Każdy etap prac i każda korekta są przesyłane do Państwa mailowo. Wszelkie niejasności omawiamy w trakcie spotkań w pracowni lub w oparciu o komunikację na odległość. Dobór proponowanych materiałów wykończeniowych, przebiega równocześnie z pracami nad wizualizacjami lub następuje bezpośrednio po akceptacji ich finalnej wersji.

3. PROJEKT TECHNICZNY

W oparciu o wypracowany projekt koncepcyjny przygotowujemy szczegółowy projekt wykonawczy w postaci rysunków technicznych – zwymiarowanych rzutów, widoków ścian, przekrojów, rysunków mebli i innych indywidualnie projektowanych elementów wyposażenia oraz detali.

4. ZESTAWIENIE PRODUKTÓW ORAZ DOSTAWCY

Równocześnie z dokumentacją techniczną przygotowujemy wykaz wszystkich elementów wyposażenia i materiałów wykończeniowych potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z projektem. W zależności od potrzeb realizujemy wyceny elementów indywidualnie zaprojektowanych dla Państwa.

5. NADZÓR I WYKONAWSTWO

W przypadku Państwa decyzji o potrzebie naszego wsparcia w postaci nadzoru autorskiego możemy zaproponować różne jego formy, począwszy od podstawowych konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową po przejęcie pełnej koordynacji i przekazanie Inwestorowi gotowego, wykończonego „pod klucz” lokalu.

Niezależnie od Państwa decyzji co do kwestii nadzoru możemy zaproponować wsparcie realizacyjne na stałe współpracujących z pracownią, sprawdzonych wykonawców mogących wykonać wszystkie prace i dostarczyć wszelkie niezbędne elementy wyposażenia. Możemy również zaproponować bezpośrednie dostawy wybranych lub wszystkich materiałów i elementów wyposażenia do Państwa lokalu organizowane przez naszą pracownię.

PROJEKT WNĘTRZ zakres

Naszym celem jest towrzenie wnętrz dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. W wypracowanym procesie projektowym optymalizujemy Państwa czas, prezentując różnorodne możliwości i dążąc do najlepszych rozwiązań.

Proces projektowy to nie tylko kreowanie ale również doradztwo w podejmowaniu świadomych decyzji. Ostateczny projekt wnętrz to wynik naszej wspólnej pracy.

Dla naszych Klientów przygotowujemy projekty o różnym zakresie. Do najczęściej wybieranych projektów należą projekt funkcjonalny lub kompleksowy (projekt koncepcyjny + projekt techniczny).

Projekt funkcjonalny

Forma projektu wybierana przez Klientów chcących dokonać zmian w układzie budowanych obiektów – tzw. zmiany lokatorskie – zarówno w budynkach wielorodzinnych jak i budynkach wolnostojących. Projekt funkcjonalny jest jednocześnie pierwszym etapem kompleksowego projektu wnętrza.

+ ZAKRES

  • 2-3 propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących inwestora rozwiązań.
  • rysunki techniczne w postaci rzutów z określoną lokalizacją punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO.
  • proste wizualizacje projektowych wnętrz.

Projekt kompleksowy

Projekt kompleksowy jest procesem pozwalającym na świadome przejście Inwestora od wstępnych wizji po ostateczną kreację wnętrza. Zakres realizowanych prac projektowych daje komplet informacji wykonawcom, pozwalając na sprawnąrealizację planowanych założeń.

+ ZAKRES

  • 2-3 propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących Inwestora rozwiązań.
  • wizualizacje komputerowe pomieszczeń z uwzględnieniem doborów kolorystycznych i materiałowych.
  • dokumentację techniczną, zawierająca wszystkie niezbędne rysunki potrzebne do realizacji wnętrza zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Inwestora w fazie wizualizacji (rzuty wraz z dyspozycją dotycząca wszelkich instalacji, układem posadzek, projekty sufitów i innych zabudów o charakterze indywidualnym, widoki/przekroje wraz z detalami wykonawczymi, szkice elementów indywidualnych w tym wszelkich mebli, informacje materiałowe, opisy wykonawcze).
  • zestawienie materiałowo-kosztowe, zawierające gotowe i indywidualnie opracowane elementy wyposażenia wnętrza w tym: meble, oprawy oświetleniowe, wyposażenie łazienek, ceramikę, armaturę, okładziny ścienne i podłogowe, elementy uzupełniające (z informacją o proponowanym modelu, producencie, cenie jednostkowej, ilości, możliwym miejscu zakupu)

NADZÓR I DOSTAWA

+ NADZÓR

Nasza pracowania oferuje możliwość objęcia prac realizacyjnych nadzorem autorskim. Nadzór ma na celu odciążenie Inwestora z potrzeby czuwania nad realizacją prac wykończeniowych oraz zapewnienie spójności realizowanych prac z przygotowanym projektem wnętrza. Rozumiejąc różne potrzeby naszych Klientów oferujemy możliwość dopasowania zakresu nadzoru do indywidualnych potrzeb, począwszy od pojedynczych wizyt nadzoru, poprzez pakiety miesięczne, po najbardziej kompleksową obsługę w wariancie pod klucz.

+ DOSTAWA MATERIAŁÓW

Na etapie doboru materiałów wykończeniowych przygotowujemy zestawienie elementów potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z przygotowywanym projektem. Na życzenie Klienta możemy zapewnić dostawy tych materiałów i elementów. Dzięki zamówieniu wszystkich lub większości elementów i materiałów w jednym miejscu, Klient uzyskuje najwyższy komfort obsługi i jeden podmiot obsługujący proces zamówień i dostaw.

W przypadku bezpośrednio oferowanych materiałów logistyka zamówień i dostaw do lokalu klienta leży po naszej stronie.